Objectiu de l'informe

La periodista Teresa Díaz analitza i interpreta en aquest informe el tractament mediàtic de l’arribada dels vaixells de l’operació Aquarius al port de València, les arribades de persones migrants i refugiades per costes andaluses i valencianes, i les entrades de persones a través de les tanques de Ceuta i Melilla durant l’estiu de 2018.

usopolitico

L'ús polític de la immigració

Es reprodueixen declaracions xenòfobes de representants polítics sense indicar que ho són i se’ls hi dóna veu, com a fonts, en quasi el 55% de les informacions analitzades. És un reflex de la subordinació dels mitjans a la classe política.
sinvoz

Les persones que migren no troben veu en els mitjans valencians

A les persones migrants tan sols se’ls dóna veu directament com a font en el 8% dels casos i tots ells guarden relació amb l’Aquarius, que suposa un canvi en el tractament informatiu sobre la immigració.
mujeres

Les dones migrants, infrarepresentades en els titulars de la premsa valenciana

Les dones que migren apareixen molt poc representades en els mitjans valencians i quan en són protagonistes ho són sota el biaix sexista de mares i cuidadores.
desconocimiento

La premsa valenciana reprodueix estereotips sobre les persones migrants

En les informacions que la premsa valenciana ofereix sobre immigració abunda una imatge simplificada de les persones migrants que distorsiona la realitat i un discurs utilitarista i perillós.

Recursos

Posem a la vostra disposició algunes eines de consulta per entendre, contextualitzar i interpretar el fenomen migratori i per elaborar una millor informació al respecte.

Contacta-ns!

Sense Tòpics és un projecte de CEAR-PV amb la col·laboració de la Unió de Periodistes i amb el suport de la Conselleria d’Igualtat de la Generalitat Valenciana.

Facebook

Telèfon

963 162 477

Twitter